Stichting Historie Vliegveld Valkenburg  (SHVV)
Bezoekerscentrum

Een van de hoofddoelstellingen van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg is het realiseren en in stand houden van een informatiecentrum met een museale functie op of in de omgeving van het voormalige vliegveld. We zijn momenteel met het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek over de mogelijkheden om de voormalige telefooncentrale van Marinevliegkamp Valkenburg voor dit doel te huren.

Helemaal ideaal is het gebouw niet. Het heeft bijvoorbeeld slechts een paar kleine ramen, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen: de ligging is ideaal en er hoeft waarschijnlijk niet of nauwelijks aan te worden verbouwd.

Het is de bedoeling om in het bezoekerscentrum zowel een permanente expositie als wisselende thema-exposities te realiseren. Hiertoe is al een aardige collectie verzameld, die voorlopig is ondergebracht in een tijdelijke opslagruimte op het voormalige vliegveld.