Stichting Historie Vliegveld Valkenburg  (SHVV)
Donateurs

Natuurlijk hopen we dat veel mensen de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg een warm hart zullen toedragen. U kunt dat tonen door donateur te worden. Omdat we een jonge stichting zijn en onze "voor de buitenwereld zichtbare" activiteiten nog van start moeten gaan, hebben we onze donateurs nog niet heel veel te bieden. Donateurs zullen in de toekomst een periodieke (digitale) nieuwsbrief ontvangen. Ook hebben zij straks gratis toegang tot het bezoekerscentrum. Als donateur steunt u de stichting met een financiële bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar (meer mag natuurlijk altijd).

U kunt zich aanmelden als donateur door onderstaande tekst in een e-mail te kopiëren, in te vullen en te sturen naar historie@vliegveldvalkenburg.nl:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
telefoonnummer:
e-mailadres:

Ik geef mij op als donateur van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg.

Betalingswijze (laat één van onderstaande mogelijkheden staan):

1. Ik maak mijn donatie €10,- over op rekeningnummer NL62 RABO 0184 1648 85.

2. Hierbij machtig ik de stichting SHVV om tot wederopzegging jaarlijks mijn donatie af
    te schrijven van mijn bankrekeningnummer (vul hier uw bankrekeningnummer in)


Alvast hartelijk dank voor uw steun!