Stichting Historie Vliegveld Valkenburg  (SHVV)
Vrijwilligers

Een stichting als deze is voor een heel groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zo zijn onze bestuursleden geen betaalde krachten, zij zetten zich vrijwillig in. Als we straks de beschikking hebben over een eigen en permanent onderkomen, zullen onze activiteiten worden uitgebreid en dan hebben we zeker veel meer vrijwilligers nodig. Te denken valt aan mensen die het gebouw helpen opknappen en inrichten, mensen die zich willen inzetten voor het beheer en onderhoud van de collectie, mensen die zich als gastheer of gastvrouw willen inzetten om het bezoekerscentrum open te kunnen stellen voor het publiek, etc. etc.

U kunt zich nu alvast aanmelden als vrijwilliger door ons een e-mail te sturen. Graag ontvangen wij onderstaande gegevens van u:

- naam
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres

Verder zouden we het op prijs stellen wanneer u in uw e-mail kunt vermelden op welke manier u zich voor de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg wilt inzetten. Zodra onze plannen meer concretere vormen aannemen nemen wij zeker contact met u op!