Ons

Wie zijn wij

De herinnering aan vliegveld Valkenburg levend houden: dat is de missie van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg (SHVV). Het vliegveld heeft een rijke geschiedenis, die diep geworteld is in de regio en bij de mensen die op het vliegveld hebben gewerkt. Die geschiedenis is het waard om te bewaren. De SHVV werd opgericht op 1 februari 2016, 10 jaar na de sluiting van Marinevliegkamp Valkenburg. Dankzij de (financiële) steun van donateurs, de gemeente Katwijk en diverse landelijke en lokale fondsen kunnen we onze plannen gaan uitvoeren.

Klik voor de sponsors

Zonder sponsors geen bezoekerscentrum

Deze organisaties en bedrijven steunen ons!
Culturele ANBI-status

De belastingdienst heeft de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI) en als Culturele ANBI.  Omdat we deze status hebben, kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Omdat we een Culturele ANBI-status hebben, hebben we een publicatieplicht. De betreffende stukken treft u hier aan: ANBI-document (pdf).

Onze plannen voor 2022

Lees hier over onze plannen voor dit jaar (pdf)

Onze ambities

Lees hier ons ambitieplan uit 2017 (pdf)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Om aan deze nieuwe Europese wetgeving te voldoen, hebben wij een AVG-protocol opgesteld, waarin een Privacyverklaring is opgenomen. Deze verklaring treft u hier aan: Privacyverklaring (pdf).

Ons logo

Door de gekozen vorm is het logo een knipoog naar het traditionele wapenschild, waardoor het historische aspect in de doelstelling van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg wordt benadrukt.

  • Het eerste vlak (linksboven) is een combinatie van het wapen van de voormalige gemeente Valkenburg en het wapen van het Marinevliegkamp Valkenburg.
  • In het vlak rechtsboven is een Fokker C.10 afgebeeld: het allereerste vliegtuig dat ooit op Valkenburg landde.
  • Rechtsonder is de laatste verkeerstoren van het vliegveld te zien.
  • In het vierde vlak linksonder staat een afbeelding van een propeller van een Lockheed P-3C Orion, het allerlaatste vliegtuig dat operationeel was vanaf Valkenburg.

De golf tussen de bovenste en onderste vlakken is ontleend aan het wapen van het Marinevliegkamp Valkenburg. De kleuren geel en rood, gebruikt als achtergrond voor de vier vlakken, zijn de kleuren van het dorp Valkenburg; de kleur rood die werd ook toegepast in het wapen van het Marinevliegkamp Valkenburg. De kleuren blauw en wit, gebruikt in de golf, zijn de kleuren van de gemeente Katwijk, de vestigingsplaats van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg. Het logo is ontworpen naar een idee van Marco Borst en verder grafisch uitgewerkt door de firma Aviosign uit Zwaag (www.aviosign.nl).