24 februari 1946 – 23 februari 2023

Peter was een kei in het netwerken. Door zijn aanstekelijke enthousiasme en onschuld wist hij veel mensen voor zich te winnen. Hij maakte ontelbare vrienden. Zij moeten het nu zonder hem doen, want Peter overleed op donderdag 23 februari na een kort en kansloos gevecht tegen kanker.

Wij zullen Peter enorm missen. Zijn optimisme in voor- en tegenspoed en doorzettingsvermogen als het tegenzat, werkten aanstekelijk. Die kwaliteiten hebben in hoge mate bijgedragen aan de komst van het bezoekerscentrum op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. Hij was de beste promotor die de Marineluchtvaartdienst zich kon wensen.

Promotie voor de MLD

Peter had graag zelf bij de Marineluchtvaartdienst gediend, maar zijn moeder vond dat niet goed. Later in het burgerbestaan – hij werd hoofdconciërge van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest – groeide zijn voorliefde voor de MLD. In 1980 begon hij met zijn promotionele activiteiten. Hij ging boeken schrijven over de MLD en Marinevliegkamp Valkenburg en gaf 25 jaar lang luchtvaartkalenders uit. Je kon hem in heel Nederland tegenkomen op luchtvaart- en marine-evenementen, waar hij in zijn promotiestand MLD-parafernalia en -boeken verkocht. Thuis bouwde hij een indrukwekkende verzameling documentatie en foto’s op.

Al meteen na de sluiting van het vliegkamp in 2006 begon hij spullen te verzamelen en zijn netwerk in te schakelen. Vandaar dat het Rijksvastgoedbedrijf in 2012 aan hem vroeg om op het vliegveld op zoek te gaan naar voorwerpen die bewaard moesten blijven. Zo lukte het hem om onder meer de motor van een Neptune en enkele vliegtuigtrappen voor sloop te behoeden.

De herinnering blijft levend

Het stichten van een ‘museum’ op het voormalige vliegveld was Peters grootste wens. Hij wilde de herinnering aan het vliegveld levend houden voor de mensen die er hebben gediend, de omwonenden, de toekomstige bewoners van het terrein en voor de volgende generaties. Hij verzamelde een klein team van enthousiaste mensen om zich heen voor de laatste grote stappen: het oprichten van de Stichting Historie Vliegveld Valkenburg in februari 2016 en het vinden en inrichten van een gebouw.

Hij werd voorzitter van de SHVV. In 2021 besloot hij een stapje terug te doen en als erevoorzitter door te gaan. Hij bleef echter net zo actief als daarvoor. Tot hij afgelopen december daarvoor te ziek werd. Maar zijn wens is uitgekomen: dankzij Peter zal er een plek zijn waar de herinnering aan het vliegveld nog jarenlang levend wordt gehouden. De vrijwilligers en het bestuur van de SHVV zullen dat werk in zijn geest voortzetten.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en naaste familieleden veel sterkte toe.

De vrijwilligers, de bestuursadviesraad en het bestuur van de SHVV